Archive

Posts Tagged ‘шопка’

Бригада в ЛРД-на Гургулят

September 22nd, 2012 No comments

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на ловно-рибарска дружина Гургулят, съобщава на своите членове, че на 30.09.2012г от 9:00 часа, ще се проведе бригада за прочистване на пътя до заслона в м. Шопка и за изграждане на нови чакала. Сборен пунк – м. Шопка. Всички присъстващи трябва да носят необходимите материали и инструменти – тесли, пирони, брадви, вили, триони, моторни триони и др.

Присъствието на всички членове на дружината е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!.

Съгласно чл.21 ал.1 и 2 от Устава на сдружението, членовете които не са взели участие в ЛСМ на дружините трябва да заплатят допълнителна парична вноска, която в момента е в размер на 30 лева.