Archive

Posts Tagged ‘таксация’

График за провеждане на таксацията през 2016 година

February 6th, 2016 No comments

taksacia 2016

График за провеждане на пролетна таксация и годишни отчетни събрания на дружинките през 2015г

January 29th, 2015 No comments

Колеги, по-долу може да се запознаете с графика за провеждане на пролетната таксация и графика за провеждане на годишните отчетни събрания.

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКСАЦИЯ НА ДИВЕЧА ЗА 2015г.
ДружинаДата на провежданеОтговорник
22Василовци14.02.2015 г.Николай Николов
23Г. Малово21.02.2015 г.Станимир Станимиров
24Калотина01.02.2015 г.Валери Пешев
25Бърдо14.02.2015 г.Кирил Зайков
26гр. Драгоман07.02.2015 г.Райчо Иванов
27Вишан21.02.2015 г.Тома Томов
28Габер28.02.2015 г.Пламен Илиев
29Ялботина21.02.2015 г.Младен Иванов
30кв. Драгоман14.02.2015 г.Златко Якимов
31Драготинци21.02.2015 г.Борис Павлов
31ААлдомировци15.02.2015 г.Тодор Петков
32Гургулят21.02.2015 г.Сашо Борисов
33Сливница22.02.2015 г.Румен Соколов
34Делян14.02.2015 г.Владимир Пантов
39Божурище15.02.2015 г.Пламен Величков
40Храбърско21.02.2015 г.Николай Спасов
43Неделище22.02.2015 г.Петър Костов

 

 

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ ПРЕЗ 2015г.
ДружинаДата на провежданеОтговорник
22Василовци21.02.2015 г.Николай Николов
23Г. Малово29.03.2015 г.Станимир Станимиров
24Калотина14.03.2015 г.Валери Пешев
25Бърдо14.03.2015 г.Кирил Зайков
26гр. Драгоман21.02.2015 г.Райчо Иванов
27Вишан21.03.2015 г.Тома Томов
28Габер14.03.2015 г.Пламен Илиев
29Ялботина29.03.2015 г.Младен Иванов
30кв. Драгоман28.03.2015 г.Златко Якимов
31Драготинци21.03.2015 г.Павел Методиев
31ААлдомировци15.03.2015 г.Тодор Петков
32Гургулят14.03.2015 г.Сашо Борисов
33Сливница03.03.2015 г.Румен Соколов
34Делян21.03.2015 г.Владимир Пантов
39Божурище21.03.2015 г.Пламен Величков
40Храбърско21.03.2015 г.Николай Спасов
43Неделище28.03.2015 г.Петър Костов

График за провеждане на пролетната таксация и годишните събрания за 2014г.

February 2nd, 2014 No comments

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЛЕТНАТА ТАКСАЦИЯ ЗА  ДРУЖИНКИТЕ ЧЛЕНУВАЩИ В ЛРД

“СОКОЛ” СЛИВНИЦА

Дружинка

Дата на провеждане

Отговорник

22

Василовци

15.02.2014г.

Николай Николов

23

Г. Малово

08.02.2014г.

Станимир Станимиров

24

Калотина

08.02.2014г.

Валери Пешев

25

Бърдо

22.02.2014г.

Кирил Зайков

26

гр. Драгоман

09.02.2014г.

Райчо Иванов

27

Вишан

22.02.2014г.

Тома Томов

28

Габер

15.02.2014г.

Пламен Илиев

29

Ялботина

15.02.2014г.

Младен Иванов

30

кв. Драгоман

15.02.2014г.

Златко Якимов

31

Драготинци

22.02.2014г.

Павел Методиев

31а

Алдомировци

09.03.2014г.

Тодор Петков

32

Гургулят

15.02.2014г.

Сашо Борисов

33

Сливница

няма информация

Румен Соколов

34

Делян

15.02.2014г.

Владимир Пантов

39

Божурище

15.02.2014г.

Пламен Величков

40

Храбърско

23.03.2014г.

Николай Спасов

43

Неделище

18.02.2014г.

Петър Костов

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ НА ДРУЖИНКИТЕ ЧЛЕНУВАЩИ В ЛРД “СОКОЛ” СЛИВНИЦА

Дружинка

Дата на провеждане

Отговорник

22

Василовци

22.03.2014г.

Николай Николов

23

Г. Малово

22.03.2014г

Станимир Станимиров

24

Калотина

22.03.2014г

Валери Пешев

25

Бърдо

29.03.2014г

Кирил Зайков

26

гр. Драгоман

15.02.2014г

Райчо Иванов

27

Вишан

22.03.2014г

Тома Томов

28

Габер

29.03.2014г

Пламен Илиев

29

Ялботина

29.03.2014г

Младен Иванов

30

кв. Драгоман

29.03.2014г

Златко Якимов

31

Драготинци

29.03.2014г

Павел Методиев

31а

Алдомировци

15.03.2014г

Тодор Петков

32

Гургулят

15.03.2014г

Сашо Борисов

33

Сливница

03.03.2014г

Румен Соколов

34

Делян

15.02.2014г

Владимир Пантов

39

Божурище

22.03.2014г

Пламен Величков

40

Храбърско

15.03.2014г

Николай Спасов

43

Неделище

22.03.2014г

Петър Костов

График за провеждане на таксация на дивеча за 2013г

January 27th, 2013 No comments

А ето го и графика за таксацията

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКСАЦИЯ НА ДИВЕЧА ЗА 2013г.
ДружинаДата на провежданеОтговорник
22Василовци23.02.2013 г.Председател
23Г. Малово17.02.2013 г.Председател
24Калотина03.02.2013 г.Председател
25Бърдо02.03.2013 г.Председател
26гр. Драгоман02.02.2013 г.Председател
27Вишан17.03.2013 г.Председател
28Габер17.02.2013 г.Председател
29Ялботина24.02.2013 г.Председател
30кв. Драгоман09.02.2013 г.Председател
31Драготинци17.03.2013 г.Председател
31ААлдомировци23.03.2013 г.Председател
32Гургулят10.02.2013 г.Председател
33Сливница09.03.2013 г.Председател
34Делян02.02.2013 г.Председател
39Божурище23.03.2013 г.Председател
40Храбърско16.02.2013 г.Председател
43Неделище16.03.2013 г.Председател