Archive

Posts Tagged ‘събрание’

График за провеждане на пролетна таксация и годишни отчетни събрания на дружинките през 2015г

January 29th, 2015 No comments

Колеги, по-долу може да се запознаете с графика за провеждане на пролетната таксация и графика за провеждане на годишните отчетни събрания.

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКСАЦИЯ НА ДИВЕЧА ЗА 2015г.
ДружинаДата на провежданеОтговорник
22Василовци14.02.2015 г.Николай Николов
23Г. Малово21.02.2015 г.Станимир Станимиров
24Калотина01.02.2015 г.Валери Пешев
25Бърдо14.02.2015 г.Кирил Зайков
26гр. Драгоман07.02.2015 г.Райчо Иванов
27Вишан21.02.2015 г.Тома Томов
28Габер28.02.2015 г.Пламен Илиев
29Ялботина21.02.2015 г.Младен Иванов
30кв. Драгоман14.02.2015 г.Златко Якимов
31Драготинци21.02.2015 г.Борис Павлов
31ААлдомировци15.02.2015 г.Тодор Петков
32Гургулят21.02.2015 г.Сашо Борисов
33Сливница22.02.2015 г.Румен Соколов
34Делян14.02.2015 г.Владимир Пантов
39Божурище15.02.2015 г.Пламен Величков
40Храбърско21.02.2015 г.Николай Спасов
43Неделище22.02.2015 г.Петър Костов

 

 

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ ПРЕЗ 2015г.
ДружинаДата на провежданеОтговорник
22Василовци21.02.2015 г.Николай Николов
23Г. Малово29.03.2015 г.Станимир Станимиров
24Калотина14.03.2015 г.Валери Пешев
25Бърдо14.03.2015 г.Кирил Зайков
26гр. Драгоман21.02.2015 г.Райчо Иванов
27Вишан21.03.2015 г.Тома Томов
28Габер14.03.2015 г.Пламен Илиев
29Ялботина29.03.2015 г.Младен Иванов
30кв. Драгоман28.03.2015 г.Златко Якимов
31Драготинци21.03.2015 г.Павел Методиев
31ААлдомировци15.03.2015 г.Тодор Петков
32Гургулят14.03.2015 г.Сашо Борисов
33Сливница03.03.2015 г.Румен Соколов
34Делян21.03.2015 г.Владимир Пантов
39Божурище21.03.2015 г.Пламен Величков
40Храбърско21.03.2015 г.Николай Спасов
43Неделище28.03.2015 г.Петър Костов

На вниманието на членовете на ЛРД-на “Гургулят”

April 6th, 2013 No comments

Тук, членовете на ЛРД-на “Гургулят”, Които не са присъствали на годишното събрание, може да се запознаят с някои, по-важни решения, взети от събранието.

Решение 6: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, новото ръководство на дружината да бъде в следния състав:

Председател: Сашо Любомиров Борисов

Секретар: Костадин Димитров Костадинов

Касиер: Мариан Станков Миланов

Член: Мирослав Пенчев Панайотов

Член: Цветан Аспарухов Манолов

 

Решение 7: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, да бъдат изградени четири броя вишки – две на тръстиката в м. „Шезуб” и две в м. „Средобърдие”.

Решение 8: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, всеки от членовете на дружината, който смята да участва в ловните излети през настоящия ловен сезон, да изгради поне една хранилка за дребен местен дивеч или за сърни. Който не построй хранилка, няма да бъде допуснат да участва в ловните излети на дружината.

Решение 9: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 24 гласа „ЗА”, 1 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, горските пътища, по които преминаването на автомобили е невъзможно, да бъдат почистени от обраслата разстителност, след което да се прецени, къде ще е необходима намесата на пътностроитрлна техника и колко ще струва това на дружината.

Решение 10: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, да бъде извършен ремонт на покрива на фургона в м. „Шопка”.

Решение 16: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, всеки член на дружината, който не е взел учатие в поне 3 ЛСМ, да заплати по 5.00 лева за всяко пропуснато ЛСМ, за да бъде допуснат до участие в ловните излети на дружината.

 

Във връзка с решения 7 и 8 качвам няколко чертежа на чакала и хранилки.

 

hranilka ptici visoko otkrito chakalo nisko chakalo solishta

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЛРД-на “Гургулят”

February 28th, 2012 No comments

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Годишното отчетно събрание на ЛРД-на “Гургулят” ще се проведе на 24.03.2012г. (събота) от 10:00 часа в заседателната зала на кметството в с. Гълъбовци. Напомням Ви, че годишното отчетно събрание е част от ловно-стопанските мероприятия на дружината и присъствието на всички членове е задължително. Отсъстващите подлежат на санкциониране, като неучаствали в ловно-стопанско мероприятие на дружината.

Дати на годишните събрания

February 27th, 2010 No comments

Колеги, това е списъка с датите за провеждане на годишните събрания на дружинките, утвърден от ръководството на сдружението:

Василовци – 27.02.2010г.

Г. Малово – 21.03.2010г.

Калотина – 21.03.2010г.

гр. Драгоман – 27.03.2010г.

Вишан – 13.03.2010г.

Габер – 20.03.2010г.

Ялботина – 27.03.2010г.

кв. Драгоман – 27.03.2010г.

Драготинци – 20.03.2010г.

Алдомировци – 14.03.2010г.

Гургулят – 13.03.2010г.

Сливница – 03.03.2010г.

Делян – 06.03.2010г.

Божурище – 27.02.2010г.

Храбърско – 14.03.2010г.

Неделище – 20.03.2010г.

Categories: Лов Tags: