Archive

Posts Tagged ‘празници’

Лов по коледните и новогодишни празници

December 5th, 2011 No comments

 

 

Към наш № 287/28.11.2011 г.

        В отговор на постъпили запитвания Ви уведомяваме, че ловните дни през коледните и новогодишни празници  са 24, 25, 26 и 31 декември 2011 г. и 1 януари 2012 г.

       На 1 януари 2012 г. ловуват тези ловци, които са със заверени членски карти и ловни билети за 2012 г.

  

 

       29.11.2011 г.                                                         Гл. експерт:   /п/

                                                                                                              /Р.Радев/