Archive

Posts Tagged ‘откриване’

Заповед за откриване на ловен сезон 2014

July 20th, 2014 No comments

Поздрав за откриването от БЛРС

August 13th, 2010 No comments

До ловците в Република България

П Р И В Е Т С Т В И Е

По случай откриването на ловен сезон 2010/2011 година

Уважаеми колеги,

Наближава най-очакваният ден в годината – откриването на ловният сезон!

Ръководството на БЛРС изказва искрените си поздравления към ловците и риболовците в България, като им пожелава успехи по ловните полета, служебния и личен живот! Да се увенчаят с подобаващ успех усилията и грижите положени по стопанисването и опазването на дивеча!

Надяваме се през идния сезон да се повиши ловната култура и намалят произшествията, станали по време на  ловните излети!

БЛРС, ръководството му и членуващите сдружения, работи активно за повишаване на популацията от местен дивеч и въвеждане на нови, атрактивни за лов видове. Факт е завършването на зайцеферма на територията на ЛРС “Съединение”. На етап “Проектиране” са няколко ферми, които ще се изградят в различни краища на България.

За краткото време от учредяването си и началото на дейност, ръководството на БЛРС успя да осъществи редица контакти с фирми от различни браншове, близки до хобито ни – лов и риболов. Сътрудничеството с тези фирми позволи на членовете на сдружения, членуващи в БЛРС, да икономисат по над 50 лева на година (намаление в цената на патроните, оръжията и аксесоарите, различни електронни уреди, храна и медикаменти за домашните ни любимци и ловни помощници, застраховки на превозните средства, абонаменти за списания и др.). Ловно рибарските сдружения се възползваха от договореността с птицеферми и рибовъдни стопанства и закупиха задивечителен и зарибителен материал с около 30% по евтино от предлагания такъв на свободния пазар и ферми на ловни организации. През предстоящия ловен сезон всяка дружинка, членуваща в сдружение член на БЛРС ще спести минимум по 600 лева, тъй като 70% от цената на разрешителното за лов остава в разпореждане на дружинката и сдружението. Предстои договаряне с още фирми, с разширяване на областите и дейностите, с които да бъдем полезни на членуващите в БЛРС сдружения и ловци.

Освен материалните и финансови придобивки много сдружения получиха компетентна помощ и закрила. Няколко дружинки успяха да си възстановят по землищни граници заграбени територии.

И за в бъдеще БЛРС и ръководството му ще продължат дейността си в същия дух на демократичност, приятелство с членовете си и любов към Българската природа!

И още веднъж – Да ни е честит новия ловен сезон, пожелаваме Ви много успехи, здраве и щастие!

От ръководството на БЛРС

Заповед за откриване на лова на дребен дивеч

August 6th, 2010 No comments