Archive

Posts Tagged ‘мероприятия’

Ловностопански мероприятия на ЛРД “Гургулят” за сезон 2017 – 2018г.

March 26th, 2017 No comments

Решение 5: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 26 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, от месец Април, до месец Август да бъдат проведени пет ловно-стопански мероприятия, по едно всеки месец. Мероприятията да се проведат на следните дати:

01.04.2017г. (събота) – Почистване, засаждане на дръвчета и ремонт на покрива на навеса в м. Шопка;

14.05.2017г. (неделя) – Монтаж на новите фургони в м. Шезуб;

03.06.2017г. (събота) – Построяване на нови вишки на местата за пусии с ограничена видимост, с цел подобряване условията за безопасна стрелба;

01.07.2017г. (събота) – Ремонт на пътища и премахване на храсти и дървета затрудняващи преминаването на МПС;

05.08.2017г. (събота) – задачите ще бъдат набелязани на по-късен етап според текущите нужди на дружината.

Началният час за всички мероприятия е 08:00 часа. Сборен пункт – пред кръчмата в с. Гълъбовци.

Решение 6: Годишното отчетно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, всеки член, който иска да участва в ловните излети за дива свиня, трябва да е присъствал на минимум три ловностопански мероприятия. Този, който не е взел участие в поне три мероприятия, трябва да заплати по 10 лева за всяко пропуснато мероприятие. В противен случай, няма да бъде допуснат до участие в излетите за дива свиня.

Ловно-стопански мероприятия на ЛРД-на “Гургулят”

April 3rd, 2016 No comments

За момента са определен четири дати:

16.04.2016г. (събота)

07.05.2016г. (събота)

21.05.2016г. (събота)

18.06.2016г. (събота)

Основна задача на тези мероприятия е построяване на чакала и прочистване на храсти, затрудняващи видимостта. Всеки, трябва да носи подходящи за целтта инструменти.

Предстоящи ловностопански мероприятия на 33 ЛРД-на “Сливница”

April 6th, 2014 No comments

Колеги, публикувам списък на ловностопанските мероприятия на ЛРД-на “Сливница” одобрени на годишното събрание.

1. Да се изградят 3 бр. вишки. За целта са определени четири дати:

05.04.2014 г.

13.04.2014 г.

19.04.2014 г.

20.04.2014 г.

2. Да бъдат изградени хранилки за яребица – срок от 01.05.2014 до 01.10.2014 г.

3. Да се освежи боята на фургона и да се ремонтира цялата база – срок до 01.10.2014г.

4. Целогодишно подхранване на дивеча.

Мероприятия на ЛРД – Гургулят

March 27th, 2010 No comments

На годишното събрание на ЛРД-Гургулят се реши първото мероприятие на дружинката да се проведе на 17 Април 2010г (събота). Сборният пункт е “Шопка”  в 8:00 часа, като целта на мероприятието е подготовка на дивечовата нива на “Сварок” за засяване с пролетници. Нивата не е обработвана от няколко години и трябва да се изчистят всички храсти, затрудняващи обработката. Всеки трябва да е оборудван с подходящи за целтта инструменти.

Следващото мероприятие е следващата събота 24 Април, като часа и мястото остават същите. Целта на мероприятието ще бъде уточнена п време на предходното мероприятие.

Датите за следващите мероприятия ще се уточнят по време на горните бригади.

Тъй като времето е променливо, може да настъпят промени, така че е желателно всеки да се информира за евентуални промени 2-3 дни преди конкретната дата.