Archive

Posts Tagged ‘ловен билет’

Заверка за 2012 година

December 5th, 2011 No comments

    От днес 05.12.2011 година започна заплащането на членския внос и таксата за стопанисване на дивеча за 2012 година (заповед №900/18.11.2011г). 

    Цената, която трябва да заплатите е както следва:

I. За ловци и ловци-риболовци ненавършили 65 години

    Членски внос – 30.00 лева

    Такса за стопанисване на дивеча – 50.00 лева

II. За ловци и ловци-риболовци навършили 65 години

    Членски внос – 15.00 лева

    Такса за стопанисване на дивеча – 25.00 лева

    Не забравяйте, че ако искате да ловувате на 01 януари 2012г., трябва да си платите членския внос и да заверите ловните си билети до края на тази година.