Archive

Posts Tagged ‘заверка’

Важно съобщение

February 13th, 2014 No comments

На 14.02.2014 г. (петък), 18 и 19 02.2014 . (вторник и сряда) поради участие на Управителя на Сружението – Сашо Борисов в семинар, няма да се извършва подновяване на членството.

Напомняме на всички членове, които не са подновили членството си до момента, че могат да направят това до 28.02.2014 г. Ако членството не е подновено в посочения срок, по основателни причини, може да се възползвате от правото за удължаване на срока за заплащане на членския внос до 31.03.2014 г. При незаплащане на членския внос в посочените срокове членството в Сдружението ще бъде прекратено.

Работното време на офиса е от 7:30 до 13:00 часа в делнични дни.

Почивни дни – събота и неделя

Заверка за 2012 година

December 5th, 2011 No comments

    От днес 05.12.2011 година започна заплащането на членския внос и таксата за стопанисване на дивеча за 2012 година (заповед №900/18.11.2011г). 

    Цената, която трябва да заплатите е както следва:

I. За ловци и ловци-риболовци ненавършили 65 години

    Членски внос – 30.00 лева

    Такса за стопанисване на дивеча – 50.00 лева

II. За ловци и ловци-риболовци навършили 65 години

    Членски внос – 15.00 лева

    Такса за стопанисване на дивеча – 25.00 лева

    Не забравяйте, че ако искате да ловувате на 01 януари 2012г., трябва да си платите членския внос и да заверите ловните си билети до края на тази година.