Archive

Posts Tagged ‘гургулят’

Ловностопански мероприятия на ЛРД “Гургулят” за сезон 2017 – 2018г.

March 26th, 2017 No comments

Решение 5: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 26 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, от месец Април, до месец Август да бъдат проведени пет ловно-стопански мероприятия, по едно всеки месец. Мероприятията да се проведат на следните дати:

01.04.2017г. (събота) – Почистване, засаждане на дръвчета и ремонт на покрива на навеса в м. Шопка;

14.05.2017г. (неделя) – Монтаж на новите фургони в м. Шезуб;

03.06.2017г. (събота) – Построяване на нови вишки на местата за пусии с ограничена видимост, с цел подобряване условията за безопасна стрелба;

01.07.2017г. (събота) – Ремонт на пътища и премахване на храсти и дървета затрудняващи преминаването на МПС;

05.08.2017г. (събота) – задачите ще бъдат набелязани на по-късен етап според текущите нужди на дружината.

Началният час за всички мероприятия е 08:00 часа. Сборен пункт – пред кръчмата в с. Гълъбовци.

Решение 6: Годишното отчетно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, всеки член, който иска да участва в ловните излети за дива свиня, трябва да е присъствал на минимум три ловностопански мероприятия. Този, който не е взел участие в поне три мероприятия, трябва да заплати по 10 лева за всяко пропуснато мероприятие. В противен случай, няма да бъде допуснат до участие в излетите за дива свиня.

На вниманието на членовете на ЛРД-на “Гургулят”

February 21st, 2014 No comments

Ръководството на Ловно-рибарска дружина “Гургулят” уведомява своите членове, че на 01.03.2014 г. от 9:00 часа ще се проведе бригада. Целта на бригадта е направа на просеки и разчистване на пътища в местността “Шезуб”. Всеки участник да носи необходимите за целта инструменти – моторни резачки, брадви, вили, ръкавици и т.н. Сборен пункт – пред магазина в с. Гълъбовци.

Бригада в ЛРД-на Гургулят

September 22nd, 2012 No comments

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на ловно-рибарска дружина Гургулят, съобщава на своите членове, че на 30.09.2012г от 9:00 часа, ще се проведе бригада за прочистване на пътя до заслона в м. Шопка и за изграждане на нови чакала. Сборен пунк – м. Шопка. Всички присъстващи трябва да носят необходимите материали и инструменти – тесли, пирони, брадви, вили, триони, моторни триони и др.

Присъствието на всички членове на дружината е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!.

Съгласно чл.21 ал.1 и 2 от Устава на сдружението, членовете които не са взели участие в ЛСМ на дружините трябва да заплатят допълнителна парична вноска, която в момента е в размер на 30 лева.

 

Бригада за изграждане на чакала в дружина Гургулят

April 20th, 2012 No comments

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на ловно-рибарска дружина Гургулят, напомня на своите членове, че съгласно решение на годишното събрание на дружината, на 12.05.2012г от 9:00 часа, ще се проведе бригада за изграждане на четири чакала на територията на дружината. Сборен пунк – пред магазина в с. Гълъбовци. Всички присъстващи трябва да носят необходимите материали и инструменти – тесли, пирони, триони, моторни триони и др.

Присъствието на всички членове на дружината е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!.

Съгласно чл.21 ал.1 и 2 от Устава на сдружението, членовете които не са взели участие в ЛСМ на дружините трябва да заплатят допълнителна парична вноска, която в момента е в размер на 30 лева.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЛРД-на “Гургулят”

February 28th, 2012 No comments

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Годишното отчетно събрание на ЛРД-на “Гургулят” ще се проведе на 24.03.2012г. (събота) от 10:00 часа в заседателната зала на кметството в с. Гълъбовци. Напомням Ви, че годишното отчетно събрание е част от ловно-стопанските мероприятия на дружината и присъствието на всички членове е задължително. Отсъстващите подлежат на санкциониране, като неучаствали в ловно-стопанско мероприятие на дружината.