Archive

Posts Tagged ‘годишно’

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЛРД-на “Гургулят”

February 28th, 2012 No comments

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Годишното отчетно събрание на ЛРД-на “Гургулят” ще се проведе на 24.03.2012г. (събота) от 10:00 часа в заседателната зала на кметството в с. Гълъбовци. Напомням Ви, че годишното отчетно събрание е част от ловно-стопанските мероприятия на дружината и присъствието на всички членове е задължително. Отсъстващите подлежат на санкциониране, като неучаствали в ловно-стопанско мероприятие на дружината.