Archive

Posts Tagged ‘годишни събрания’

График за провеждане на годишните отчетни събрания през 2013г

January 27th, 2013 No comments

Колеги, тук може да се запознаете с окончателния график за провеждане на годишните събрания по дружинки.

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ
ДружинаДата на провежданеОтговорникТел. за контакт
22Василовци09.02.2013 г.Николай Николов0888027722
23Г. Малово10.03.2013 г.Станимир Станимиров0894319828
24Калотина23.03.2013 г.Валери Пешев0888954843
25Бърдо16.03.2013 г.Кирил Зайков0887237112
26гр. Драгоман03.02.2013 г.Райчо Иванов0899113448
27Вишан23.03.2013 г.Тома Томов0878321372
28Габер24.03.2013 г.Пламен Илиев0888932773
29Ялботина17.03.2013 г.Младен Иванов0889231209
30кв. Драгоман30.03.2013 г.Златко Якимов0889079797
31Драготинци16.03.2013 г.Павел Методиев0888937916
31ААлдомировци30.03.2013 г.Тодор Петков0882002504
32Гургулят09.03.2013 г.Сашо Борисов0897262349
33Сливница03.03.2013 г.Румен Соколов0899522512
34Делян24.02.2013 г.Владимир Пантов0887857887
39Божурище23.02.2013 г.Пламен Величков0879402328
40Храбърско02.03.2013 г.Николай Спасов0887699012
43Неделище24.03.2013 г.Петър Костов0887051000