Archive

Posts Tagged ‘глоба’

Глоба, ако човек с оръжие откаже проверка за алкохол

September 12th, 2012 No comments

Депутатите решиха да бъде налагана глоба на гражданин, който носи и употребява оръжие и боеприпаси, ако откаже да бъде проверен за употреба на алкохол, наркотици или упойващи вещества.

Това беше прието при окончателното гласуването на второ четене на промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, съобщи БТА.

Проверката ще се прави по реда на Закона за движението по пътищата, а при отказ санкцията ще е от 500 до 3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година. При повторно нарушение ще се налага глоба от 3000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до 2 години.

В случаите на отказ за подновяване на разрешение за ползване на взривни вещества или оръжие, собсвеникът ще ги предава на органа, издал разрешението,  а при отказ да ги предаде, те ще се изземват с протокол, записаха още депутатите. Собственикът може да прехвърли собствеността върху взривните вещества и пиротехническите изделия в срок от 6 месеца, а върху оръжията и боеприпасите – в срок от една година от изземването, на лица, получили разрешения за производство, търговия или придобиване. Ако той не направи това в предвидените срокове, оръжията ще се отнемат в полза на държавата.

Собствениците или ползвателите на стрелбища в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон трябва да предприемат действия за издаване на разрешение за употреба на оръжие и боеприпаси. В предишно заседание депутатите решиха, че на стрелбище може да се употребяват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях само след получаване на разрешение за употреба, издадено от директора на Главна дирекция “Национална полиция” или на съответния началник на РПУ по местонахождение.

dir.bg