Archive

Posts Tagged ‘бригада’

Промяна в графика на ЛСМ на ЛРД “Гургулят”

June 8th, 2016 No comments

Бригадата определена за 18.06.2016г. се отлага за 19.06.2016г. Сборен пункт 08:30 часа пред кръчмата в с. Гълъбовци.

Предстоящи ловностопански мероприятия на 33 ЛРД-на “Сливница”

April 6th, 2014 No comments

Колеги, публикувам списък на ловностопанските мероприятия на ЛРД-на “Сливница” одобрени на годишното събрание.

1. Да се изградят 3 бр. вишки. За целта са определени четири дати:

05.04.2014 г.

13.04.2014 г.

19.04.2014 г.

20.04.2014 г.

2. Да бъдат изградени хранилки за яребица – срок от 01.05.2014 до 01.10.2014 г.

3. Да се освежи боята на фургона и да се ремонтира цялата база – срок до 01.10.2014г.

4. Целогодишно подхранване на дивеча.

На вниманието на членовете на ЛРД-на “Гургулят”

February 21st, 2014 No comments

Ръководството на Ловно-рибарска дружина “Гургулят” уведомява своите членове, че на 01.03.2014 г. от 9:00 часа ще се проведе бригада. Целта на бригадта е направа на просеки и разчистване на пътища в местността “Шезуб”. Всеки участник да носи необходимите за целта инструменти – моторни резачки, брадви, вили, ръкавици и т.н. Сборен пункт – пред магазина в с. Гълъбовци.

На вниманието на членовете на ЛРД-на “Гургулят”

May 20th, 2013 No comments

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ЛРД-на “Гургулят” съобщава на всички членове на дружинката, че на 01.06.2013 ОТ 9:00 часа, ще се проведе бригада, за построяване на нови чакала и прочистване на част от горските пътища. Молим, всеки да носи подходящи за описаните по-горе дейности инструменти. Присъствието на всички членове е препоръчително.

Categories: Лов Tags:

Бригада в ЛРД-на Гургулят

September 22nd, 2012 No comments

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на ловно-рибарска дружина Гургулят, съобщава на своите членове, че на 30.09.2012г от 9:00 часа, ще се проведе бригада за прочистване на пътя до заслона в м. Шопка и за изграждане на нови чакала. Сборен пунк – м. Шопка. Всички присъстващи трябва да носят необходимите материали и инструменти – тесли, пирони, брадви, вили, триони, моторни триони и др.

Присъствието на всички членове на дружината е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!.

Съгласно чл.21 ал.1 и 2 от Устава на сдружението, членовете които не са взели участие в ЛСМ на дружините трябва да заплатят допълнителна парична вноска, която в момента е в размер на 30 лева.

 

Бригада за изграждане на чакала в дружина Гургулят

April 20th, 2012 No comments

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на ловно-рибарска дружина Гургулят, напомня на своите членове, че съгласно решение на годишното събрание на дружината, на 12.05.2012г от 9:00 часа, ще се проведе бригада за изграждане на четири чакала на територията на дружината. Сборен пунк – пред магазина в с. Гълъбовци. Всички присъстващи трябва да носят необходимите материали и инструменти – тесли, пирони, триони, моторни триони и др.

Присъствието на всички членове на дружината е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!.

Съгласно чл.21 ал.1 и 2 от Устава на сдружението, членовете които не са взели участие в ЛСМ на дружините трябва да заплатят допълнителна парична вноска, която в момента е в размер на 30 лева.