Archive

Posts Tagged ‘билети’

Презаверка на ловните билети

December 11th, 2009 No comments

Ето какво намерих на сайта на Изпълнителна агенция по горите:

УВАЖАЕМИ ЛОВЦИ,

Във връзка с чл. 23, ал. 4 от ППЗЛОД Ви информираме, че презаверката на ловните билети за календарната 2010г. ще започне от 10.12.2009г. в Държавните горски и ловни стопанства.

Дата на обявата: 09.12.2009г.

http://www.nug.bg/cgi-bin/more.cgi?Unit=News&lng=bg&id=697

Categories: Лов Tags: