График за провеждане на пролетната таксация и годишните събрания за 2014г.

February 2nd, 2014 No comments

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЛЕТНАТА ТАКСАЦИЯ ЗА  ДРУЖИНКИТЕ ЧЛЕНУВАЩИ В ЛРД

“СОКОЛ” СЛИВНИЦА

Дружинка

Дата на провеждане

Отговорник

22

Василовци

15.02.2014г.

Николай Николов

23

Г. Малово

08.02.2014г.

Станимир Станимиров

24

Калотина

08.02.2014г.

Валери Пешев

25

Бърдо

22.02.2014г.

Кирил Зайков

26

гр. Драгоман

09.02.2014г.

Райчо Иванов

27

Вишан

22.02.2014г.

Тома Томов

28

Габер

15.02.2014г.

Пламен Илиев

29

Ялботина

15.02.2014г.

Младен Иванов

30

кв. Драгоман

15.02.2014г.

Златко Якимов

31

Драготинци

22.02.2014г.

Павел Методиев

31а

Алдомировци

09.03.2014г.

Тодор Петков

32

Гургулят

15.02.2014г.

Сашо Борисов

33

Сливница

няма информация

Румен Соколов

34

Делян

15.02.2014г.

Владимир Пантов

39

Божурище

15.02.2014г.

Пламен Величков

40

Храбърско

23.03.2014г.

Николай Спасов

43

Неделище

18.02.2014г.

Петър Костов

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ НА ДРУЖИНКИТЕ ЧЛЕНУВАЩИ В ЛРД “СОКОЛ” СЛИВНИЦА

Дружинка

Дата на провеждане

Отговорник

22

Василовци

22.03.2014г.

Николай Николов

23

Г. Малово

22.03.2014г

Станимир Станимиров

24

Калотина

22.03.2014г

Валери Пешев

25

Бърдо

29.03.2014г

Кирил Зайков

26

гр. Драгоман

15.02.2014г

Райчо Иванов

27

Вишан

22.03.2014г

Тома Томов

28

Габер

29.03.2014г

Пламен Илиев

29

Ялботина

29.03.2014г

Младен Иванов

30

кв. Драгоман

29.03.2014г

Златко Якимов

31

Драготинци

29.03.2014г

Павел Методиев

31а

Алдомировци

15.03.2014г

Тодор Петков

32

Гургулят

15.03.2014г

Сашо Борисов

33

Сливница

03.03.2014г

Румен Соколов

34

Делян

15.02.2014г

Владимир Пантов

39

Божурище

22.03.2014г

Пламен Величков

40

Храбърско

15.03.2014г

Николай Спасов

43

Неделище

22.03.2014г

Петър Костов

График за провеждане на ловните излети за дива свиня през сезон 2013-2014

September 17th, 2013 No comments

Grafik lov_2013_2014_site

На вниманието на членовете на ЛРД-на “Гургулят”

May 20th, 2013 No comments

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ЛРД-на “Гургулят” съобщава на всички членове на дружинката, че на 01.06.2013 ОТ 9:00 часа, ще се проведе бригада, за построяване на нови чакала и прочистване на част от горските пътища. Молим, всеки да носи подходящи за описаните по-горе дейности инструменти. Присъствието на всички членове е препоръчително.

Categories: Лов Tags:

Покана за Общо събрание

April 14th, 2013 No comments

Управителният съвет на ЛРС „Ловно-рибарско дружество Сокол”, Сливница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.V.2013г. от 10ч. в салона, в сградата на общината, гр. Сливница, пл. „Съединение” 1, при следния дневен ред:1. отчет за дейността на сдужението и на УС на сдружението за 2012г.; 2. отчет за дейността на КС за 2012г.; 3. приемане на програма за работата на сдружението през 2013г.; 4. приемане на промени в устава; 5. избор на нов УС; 6. избор на представители на сдружението в Общото събрание на НЛРС – „СЛРБ”; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, от 11ч., на същото място и при същия дневен ред.

На вниманието на членовете на ЛРД-на “Гургулят”

April 6th, 2013 No comments

Тук, членовете на ЛРД-на “Гургулят”, Които не са присъствали на годишното събрание, може да се запознаят с някои, по-важни решения, взети от събранието.

Решение 6: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, новото ръководство на дружината да бъде в следния състав:

Председател: Сашо Любомиров Борисов

Секретар: Костадин Димитров Костадинов

Касиер: Мариан Станков Миланов

Член: Мирослав Пенчев Панайотов

Член: Цветан Аспарухов Манолов

 

Решение 7: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, да бъдат изградени четири броя вишки – две на тръстиката в м. „Шезуб” и две в м. „Средобърдие”.

Решение 8: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, всеки от членовете на дружината, който смята да участва в ловните излети през настоящия ловен сезон, да изгради поне една хранилка за дребен местен дивеч или за сърни. Който не построй хранилка, няма да бъде допуснат да участва в ловните излети на дружината.

Решение 9: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 24 гласа „ЗА”, 1 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, горските пътища, по които преминаването на автомобили е невъзможно, да бъдат почистени от обраслата разстителност, след което да се прецени, къде ще е необходима намесата на пътностроитрлна техника и колко ще струва това на дружината.

Решение 10: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, да бъде извършен ремонт на покрива на фургона в м. „Шопка”.

Решение 16: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, всеки член на дружината, който не е взел учатие в поне 3 ЛСМ, да заплати по 5.00 лева за всяко пропуснато ЛСМ, за да бъде допуснат до участие в ловните излети на дружината.

 

Във връзка с решения 7 и 8 качвам няколко чертежа на чакала и хранилки.

 

hranilka ptici visoko otkrito chakalo nisko chakalo solishta

График за провеждане на таксация на дивеча за 2013г

January 27th, 2013 No comments

А ето го и графика за таксацията

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКСАЦИЯ НА ДИВЕЧА ЗА 2013г.
ДружинаДата на провежданеОтговорник
22Василовци23.02.2013 г.Председател
23Г. Малово17.02.2013 г.Председател
24Калотина03.02.2013 г.Председател
25Бърдо02.03.2013 г.Председател
26гр. Драгоман02.02.2013 г.Председател
27Вишан17.03.2013 г.Председател
28Габер17.02.2013 г.Председател
29Ялботина24.02.2013 г.Председател
30кв. Драгоман09.02.2013 г.Председател
31Драготинци17.03.2013 г.Председател
31ААлдомировци23.03.2013 г.Председател
32Гургулят10.02.2013 г.Председател
33Сливница09.03.2013 г.Председател
34Делян02.02.2013 г.Председател
39Божурище23.03.2013 г.Председател
40Храбърско16.02.2013 г.Председател
43Неделище16.03.2013 г.Председател

 

График за провеждане на годишните отчетни събрания през 2013г

January 27th, 2013 No comments

Колеги, тук може да се запознаете с окончателния график за провеждане на годишните събрания по дружинки.

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ
ДружинаДата на провежданеОтговорникТел. за контакт
22Василовци09.02.2013 г.Николай Николов0888027722
23Г. Малово10.03.2013 г.Станимир Станимиров0894319828
24Калотина23.03.2013 г.Валери Пешев0888954843
25Бърдо16.03.2013 г.Кирил Зайков0887237112
26гр. Драгоман03.02.2013 г.Райчо Иванов0899113448
27Вишан23.03.2013 г.Тома Томов0878321372
28Габер24.03.2013 г.Пламен Илиев0888932773
29Ялботина17.03.2013 г.Младен Иванов0889231209
30кв. Драгоман30.03.2013 г.Златко Якимов0889079797
31Драготинци16.03.2013 г.Павел Методиев0888937916
31ААлдомировци30.03.2013 г.Тодор Петков0882002504
32Гургулят09.03.2013 г.Сашо Борисов0897262349
33Сливница03.03.2013 г.Румен Соколов0899522512
34Делян24.02.2013 г.Владимир Пантов0887857887
39Божурище23.02.2013 г.Пламен Величков0879402328
40Храбърско02.03.2013 г.Николай Спасов0887699012
43Неделище24.03.2013 г.Петър Костов0887051000

График за провеждане на ловните излети за дива свиня за сезон 2012/2013г.

September 22nd, 2012 No comments

Бригада в ЛРД-на Гургулят

September 22nd, 2012 No comments

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на ловно-рибарска дружина Гургулят, съобщава на своите членове, че на 30.09.2012г от 9:00 часа, ще се проведе бригада за прочистване на пътя до заслона в м. Шопка и за изграждане на нови чакала. Сборен пунк – м. Шопка. Всички присъстващи трябва да носят необходимите материали и инструменти – тесли, пирони, брадви, вили, триони, моторни триони и др.

Присъствието на всички членове на дружината е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!.

Съгласно чл.21 ал.1 и 2 от Устава на сдружението, членовете които не са взели участие в ЛСМ на дружините трябва да заплатят допълнителна парична вноска, която в момента е в размер на 30 лева.

 

Глоба, ако човек с оръжие откаже проверка за алкохол

September 12th, 2012 No comments

Депутатите решиха да бъде налагана глоба на гражданин, който носи и употребява оръжие и боеприпаси, ако откаже да бъде проверен за употреба на алкохол, наркотици или упойващи вещества.

Това беше прието при окончателното гласуването на второ четене на промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, съобщи БТА.

Проверката ще се прави по реда на Закона за движението по пътищата, а при отказ санкцията ще е от 500 до 3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година. При повторно нарушение ще се налага глоба от 3000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до 2 години.

В случаите на отказ за подновяване на разрешение за ползване на взривни вещества или оръжие, собсвеникът ще ги предава на органа, издал разрешението,  а при отказ да ги предаде, те ще се изземват с протокол, записаха още депутатите. Собственикът може да прехвърли собствеността върху взривните вещества и пиротехническите изделия в срок от 6 месеца, а върху оръжията и боеприпасите – в срок от една година от изземването, на лица, получили разрешения за производство, търговия или придобиване. Ако той не направи това в предвидените срокове, оръжията ще се отнемат в полза на държавата.

Собствениците или ползвателите на стрелбища в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон трябва да предприемат действия за издаване на разрешение за употреба на оръжие и боеприпаси. В предишно заседание депутатите решиха, че на стрелбище може да се употребяват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях само след получаване на разрешение за употреба, издадено от директора на Главна дирекция “Национална полиция” или на съответния началник на РПУ по местонахождение.

dir.bg