Archive

Archive for March, 2017

Ловностопански мероприятия на ЛРД “Гургулят” за сезон 2017 – 2018г.

March 26th, 2017 No comments

Решение 5: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 26 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, от месец Април, до месец Август да бъдат проведени пет ловно-стопански мероприятия, по едно всеки месец. Мероприятията да се проведат на следните дати:

01.04.2017г. (събота) – Почистване, засаждане на дръвчета и ремонт на покрива на навеса в м. Шопка;

14.05.2017г. (неделя) – Монтаж на новите фургони в м. Шезуб;

03.06.2017г. (събота) – Построяване на нови вишки на местата за пусии с ограничена видимост, с цел подобряване условията за безопасна стрелба;

01.07.2017г. (събота) – Ремонт на пътища и премахване на храсти и дървета затрудняващи преминаването на МПС;

05.08.2017г. (събота) – задачите ще бъдат набелязани на по-късен етап според текущите нужди на дружината.

Началният час за всички мероприятия е 08:00 часа. Сборен пункт – пред кръчмата в с. Гълъбовци.

Решение 6: Годишното отчетно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, всеки член, който иска да участва в ловните излети за дива свиня, трябва да е присъствал на минимум три ловностопански мероприятия. Този, който не е взел участие в поне три мероприятия, трябва да заплати по 10 лева за всяко пропуснато мероприятие. В противен случай, няма да бъде допуснат до участие в излетите за дива свиня.