Archive

Archive for April, 2016

Ловно-стопански мероприятия на ЛРД-на “Гургулят”

April 3rd, 2016 No comments

За момента са определен четири дати:

16.04.2016г. (събота)

07.05.2016г. (събота)

21.05.2016г. (събота)

18.06.2016г. (събота)

Основна задача на тези мероприятия е построяване на чакала и прочистване на храсти, затрудняващи видимостта. Всеки, трябва да носи подходящи за целтта инструменти.