Archive

Archive for January, 2015

График за провеждане на пролетна таксация и годишни отчетни събрания на дружинките през 2015г

January 29th, 2015 No comments

Колеги, по-долу може да се запознаете с графика за провеждане на пролетната таксация и графика за провеждане на годишните отчетни събрания.

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКСАЦИЯ НА ДИВЕЧА ЗА 2015г.
ДружинаДата на провежданеОтговорник
22Василовци14.02.2015 г.Николай Николов
23Г. Малово21.02.2015 г.Станимир Станимиров
24Калотина01.02.2015 г.Валери Пешев
25Бърдо14.02.2015 г.Кирил Зайков
26гр. Драгоман07.02.2015 г.Райчо Иванов
27Вишан21.02.2015 г.Тома Томов
28Габер28.02.2015 г.Пламен Илиев
29Ялботина21.02.2015 г.Младен Иванов
30кв. Драгоман14.02.2015 г.Златко Якимов
31Драготинци21.02.2015 г.Борис Павлов
31ААлдомировци15.02.2015 г.Тодор Петков
32Гургулят21.02.2015 г.Сашо Борисов
33Сливница22.02.2015 г.Румен Соколов
34Делян14.02.2015 г.Владимир Пантов
39Божурище15.02.2015 г.Пламен Величков
40Храбърско21.02.2015 г.Николай Спасов
43Неделище22.02.2015 г.Петър Костов

 

 

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ ПРЕЗ 2015г.
ДружинаДата на провежданеОтговорник
22Василовци21.02.2015 г.Николай Николов
23Г. Малово29.03.2015 г.Станимир Станимиров
24Калотина14.03.2015 г.Валери Пешев
25Бърдо14.03.2015 г.Кирил Зайков
26гр. Драгоман21.02.2015 г.Райчо Иванов
27Вишан21.03.2015 г.Тома Томов
28Габер14.03.2015 г.Пламен Илиев
29Ялботина29.03.2015 г.Младен Иванов
30кв. Драгоман28.03.2015 г.Златко Якимов
31Драготинци21.03.2015 г.Павел Методиев
31ААлдомировци15.03.2015 г.Тодор Петков
32Гургулят14.03.2015 г.Сашо Борисов
33Сливница03.03.2015 г.Румен Соколов
34Делян21.03.2015 г.Владимир Пантов
39Божурище21.03.2015 г.Пламен Величков
40Храбърско21.03.2015 г.Николай Спасов
43Неделище28.03.2015 г.Петър Костов