Home > Лов, ЛРД -на "Гургулят" > На вниманието на членовете на ЛРД-на “Гургулят”

На вниманието на членовете на ЛРД-на “Гургулят”

Ръководството на Ловно-рибарска дружина “Гургулят” уведомява своите членове, че на 01.03.2014 г. от 9:00 часа ще се проведе бригада. Целта на бригадта е направа на просеки и разчистване на пътища в местността “Шезуб”. Всеки участник да носи необходимите за целта инструменти – моторни резачки, брадви, вили, ръкавици и т.н. Сборен пункт – пред магазина в с. Гълъбовци.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.