Home > Лов > Глоба, ако човек с оръжие откаже проверка за алкохол

Глоба, ако човек с оръжие откаже проверка за алкохол

Депутатите решиха да бъде налагана глоба на гражданин, който носи и употребява оръжие и боеприпаси, ако откаже да бъде проверен за употреба на алкохол, наркотици или упойващи вещества.

Това беше прието при окончателното гласуването на второ четене на промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, съобщи БТА.

Проверката ще се прави по реда на Закона за движението по пътищата, а при отказ санкцията ще е от 500 до 3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година. При повторно нарушение ще се налага глоба от 3000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до 2 години.

В случаите на отказ за подновяване на разрешение за ползване на взривни вещества или оръжие, собсвеникът ще ги предава на органа, издал разрешението,  а при отказ да ги предаде, те ще се изземват с протокол, записаха още депутатите. Собственикът може да прехвърли собствеността върху взривните вещества и пиротехническите изделия в срок от 6 месеца, а върху оръжията и боеприпасите – в срок от една година от изземването, на лица, получили разрешения за производство, търговия или придобиване. Ако той не направи това в предвидените срокове, оръжията ще се отнемат в полза на държавата.

Собствениците или ползвателите на стрелбища в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон трябва да предприемат действия за издаване на разрешение за употреба на оръжие и боеприпаси. В предишно заседание депутатите решиха, че на стрелбище може да се употребяват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях само след получаване на разрешение за употреба, издадено от директора на Главна дирекция “Национална полиция” или на съответния началник на РПУ по местонахождение.

dir.bg
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.