Archive

Archive for September, 2012

График за провеждане на ловните излети за дива свиня за сезон 2012/2013г.

September 22nd, 2012 No comments

Бригада в ЛРД-на Гургулят

September 22nd, 2012 No comments

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на ловно-рибарска дружина Гургулят, съобщава на своите членове, че на 30.09.2012г от 9:00 часа, ще се проведе бригада за прочистване на пътя до заслона в м. Шопка и за изграждане на нови чакала. Сборен пунк – м. Шопка. Всички присъстващи трябва да носят необходимите материали и инструменти – тесли, пирони, брадви, вили, триони, моторни триони и др.

Присъствието на всички членове на дружината е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!.

Съгласно чл.21 ал.1 и 2 от Устава на сдружението, членовете които не са взели участие в ЛСМ на дружините трябва да заплатят допълнителна парична вноска, която в момента е в размер на 30 лева.

 

Глоба, ако човек с оръжие откаже проверка за алкохол

September 12th, 2012 No comments

Депутатите решиха да бъде налагана глоба на гражданин, който носи и употребява оръжие и боеприпаси, ако откаже да бъде проверен за употреба на алкохол, наркотици или упойващи вещества.

Това беше прието при окончателното гласуването на второ четене на промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, съобщи БТА.

Проверката ще се прави по реда на Закона за движението по пътищата, а при отказ санкцията ще е от 500 до 3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година. При повторно нарушение ще се налага глоба от 3000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до 2 години.

В случаите на отказ за подновяване на разрешение за ползване на взривни вещества или оръжие, собсвеникът ще ги предава на органа, издал разрешението,  а при отказ да ги предаде, те ще се изземват с протокол, записаха още депутатите. Собственикът може да прехвърли собствеността върху взривните вещества и пиротехническите изделия в срок от 6 месеца, а върху оръжията и боеприпасите – в срок от една година от изземването, на лица, получили разрешения за производство, търговия или придобиване. Ако той не направи това в предвидените срокове, оръжията ще се отнемат в полза на държавата.

Собствениците или ползвателите на стрелбища в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон трябва да предприемат действия за издаване на разрешение за употреба на оръжие и боеприпаси. В предишно заседание депутатите решиха, че на стрелбище може да се употребяват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях само след получаване на разрешение за употреба, издадено от директора на Главна дирекция “Национална полиция” или на съответния началник на РПУ по местонахождение.

dir.bg