Home > Лов > Нови изменения в ППЗЛОД

Нови изменения в ППЗЛОД

В  ДВ бр.80/12.10.2010г. страница 33 е публикувано постановление №224 на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за приложение на Закона за лова и опазване надивеча.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces;jsessionid=DF0F122F02B1766DC38CB6CEF627C8C9

Ще се радвам, ако коментирате предлаганите промени.

Categories: Лов Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.