Archive

Archive for October, 2010

Нови изменения в ППЗЛОД

October 15th, 2010 No comments

В  ДВ бр.80/12.10.2010г. страница 33 е публикувано постановление №224 на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за приложение на Закона за лова и опазване надивеча.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces;jsessionid=DF0F122F02B1766DC38CB6CEF627C8C9

Ще се радвам, ако коментирате предлаганите промени.

Categories: Лов Tags:

График на ловните излети за дива свиня 2010/2011г.

October 5th, 2010 No comments

Колеги ето го и графика по дружинки за провеждане на излети за дива свиня за сезон 2010/2011 година. Пожелавам на всички дружинки да изпълнят графиците си.

Categories: Лов Tags: