Archive

Archive for August, 2010

Поздрав за откриването от БЛРС

August 13th, 2010 No comments

До ловците в Република България

П Р И В Е Т С Т В И Е

По случай откриването на ловен сезон 2010/2011 година

Уважаеми колеги,

Наближава най-очакваният ден в годината – откриването на ловният сезон!

Ръководството на БЛРС изказва искрените си поздравления към ловците и риболовците в България, като им пожелава успехи по ловните полета, служебния и личен живот! Да се увенчаят с подобаващ успех усилията и грижите положени по стопанисването и опазването на дивеча!

Надяваме се през идния сезон да се повиши ловната култура и намалят произшествията, станали по време на  ловните излети!

БЛРС, ръководството му и членуващите сдружения, работи активно за повишаване на популацията от местен дивеч и въвеждане на нови, атрактивни за лов видове. Факт е завършването на зайцеферма на територията на ЛРС “Съединение”. На етап “Проектиране” са няколко ферми, които ще се изградят в различни краища на България.

За краткото време от учредяването си и началото на дейност, ръководството на БЛРС успя да осъществи редица контакти с фирми от различни браншове, близки до хобито ни – лов и риболов. Сътрудничеството с тези фирми позволи на членовете на сдружения, членуващи в БЛРС, да икономисат по над 50 лева на година (намаление в цената на патроните, оръжията и аксесоарите, различни електронни уреди, храна и медикаменти за домашните ни любимци и ловни помощници, застраховки на превозните средства, абонаменти за списания и др.). Ловно рибарските сдружения се възползваха от договореността с птицеферми и рибовъдни стопанства и закупиха задивечителен и зарибителен материал с около 30% по евтино от предлагания такъв на свободния пазар и ферми на ловни организации. През предстоящия ловен сезон всяка дружинка, членуваща в сдружение член на БЛРС ще спести минимум по 600 лева, тъй като 70% от цената на разрешителното за лов остава в разпореждане на дружинката и сдружението. Предстои договаряне с още фирми, с разширяване на областите и дейностите, с които да бъдем полезни на членуващите в БЛРС сдружения и ловци.

Освен материалните и финансови придобивки много сдружения получиха компетентна помощ и закрила. Няколко дружинки успяха да си възстановят по землищни граници заграбени територии.

И за в бъдеще БЛРС и ръководството му ще продължат дейността си в същия дух на демократичност, приятелство с членовете си и любов към Българската природа!

И още веднъж – Да ни е честит новия ловен сезон, пожелаваме Ви много успехи, здраве и щастие!

От ръководството на БЛРС

Заповед за откриване на лова на дребен дивеч

August 6th, 2010 No comments

Празник на българския ловец

August 6th, 2010 No comments

Честит празник колеги!

Желая ви много здраве и дълголетие, нечувани ловни успехи и незабравими ловни мигове.

А ето и поздрава на Председателя на НЛРС “СЛРБ” г-н Иван Петков:

КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ЛОВЦИ: НАСЛУКА!

Скъпи ловци, драги приятели,

На 14 август, събота, се открива ловният сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяци, горски бекаси и обикновени бекасини. Традиционно общественият интерес към този ден е изключително голям, защото ловецът винаги привлича любопитството и буди интерес с умението си да се радва на природата, да цени другарството, да внушава уважение с високите си нравствени качества. Романтиката на лова, на общуването с дивия свят е нашето спасение от тегобите на ежедневието, защото това е начинът ни да се противопоставим на грубия материален интерес, на злобата и завистта, на меркантилните стремежи, властолюбието и користта. Всичко това няма никаква стойност за нас, когато тръгнем по гори и поля, по баири и балкани с жива радост от прелестите на българската природа и нейните дивни обитатели.

Тази година откриването на лова съвпада с честването на празника на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” и Дните на лова и дивеча от 6 до 14 август, които традиционно предшестват откриването на ловния сезон. На първи август се навършиха и 115 години от излизането на първия брой на нашето списание „Ловец”, чиито днешен наследник е сп. „Лов и риболов”. В цялата страна ловците, техните близки, приятели и симпатизанти и цялата общественост ще отбележат по достоен начин тези дни. Ще бъдат проведени десетки ловни събори, ловни вечеринки, спортни и киноложки прояви, с водосвет и празнични трапези ще бъде чествано откриването на нови ловни домове и хижи, заслони и волиери, спортни комплекси, ще бъдат разселени десетки хиляди птици – яребици, кеклици и фазани, повече от три хиляди ловни дружинки ще почетат традицията с празнични веселия. Няма друга организация в страната, която така задружно, ведро и всенародно да празнува своя празник!

Затова позволете ми да се обърна към всички вас с призива да бъдем съзнателни ловци, изразители на вековната обич и почит на българина към родната природа, да милеем и се грижим безкористно за нейното дивечово богатство, да не забравяме, че на нея дължим физическото и духовно здраве на нашия народ. За да имаме всичко това трябва да бдим, да пазим и се борим за запазване единството и целостта на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” като единствен сериозен гарант срещу нечисти посегателства срещу организираното ловно движение и ловът в България. Нашата най-важна задача е ловът да остане достояние на всеки български гражданин, както повелява демократичната традиция, завещана ни от нашите предци преди повече от век.

Наслука!

Иван Петков,

Председател на Националното ловно-рибарско сдружение

„Съюз на ловците и риболовците в България”

Categories: Лов Tags: