Archive

Archive for March, 2010

Мероприятия на ЛРД – Гургулят

March 27th, 2010 No comments

На годишното събрание на ЛРД-Гургулят се реши първото мероприятие на дружинката да се проведе на 17 Април 2010г (събота). Сборният пункт е “Шопка”  в 8:00 часа, като целта на мероприятието е подготовка на дивечовата нива на “Сварок” за засяване с пролетници. Нивата не е обработвана от няколко години и трябва да се изчистят всички храсти, затрудняващи обработката. Всеки трябва да е оборудван с подходящи за целтта инструменти.

Следващото мероприятие е следващата събота 24 Април, като часа и мястото остават същите. Целта на мероприятието ще бъде уточнена п време на предходното мероприятие.

Датите за следващите мероприятия ще се уточнят по време на горните бригади.

Тъй като времето е променливо, може да настъпят промени, така че е желателно всеки да се информира за евентуални промени 2-3 дни преди конкретната дата.