Home > Лов > Заплащане на членския внос

Заплащане на членския внос

От 07 Декември 2009г. започва заплащането на членския внос за 2010г. Сумата остава непроменена спрямо миналата година – 30 лева. При заплащане на членския внос се внася и такса за стопанисване на дивеча (чл.65б ал.1 от ППЗЛОД), която въпреки слуховете за драстично увеличение спрямо миналия сезон, си остава 50 лева. Ако трябва да обобщя, всеки от нас трябва да си приготви 80 лева, който да внесе в офиса на Сдружението при Сашо Борисов до 28 февруари 2010г. След изтичане на срока всеки, който не е заплатил горепосочените такси подлежи на отписване от състава на Сдружението, като подновяването на членството може да стане, чрез ново кандидатстване и при налични свободни места. Ако сте изпуснали срока по уважителни причини, може да подадете молба до УС и ако тя бъде одобрена срока се увеличава до края на месец Март.

Припомням, че съгласно чл.65б ал.2 от ППЗЛОД лицата на възраст над 65 години, както и инвалидите заплащат 50 на сто от членския внос и годишната такса за стопанисване на дивеча.

Съгласно последните промени в ЗЛОД, срока за групов лов на дива свиня се удължава до втората неделя на януари, така че тези от вас, които имат желание да ловуват и през януари трябва да заплатят членския внос и таксата за стопанисване на дивеча до края на Декември, защото това са необходимите условия, за да ви  заверят ловния билет в горското. Разбира се това се отнася и за любителите на лова на водоплаващ дивеч.

 1. valo
  December 10th, 2009 at 16:21 | #1

  http://www.nalov.com/forum/uploads/monthly_12_2009/post-3762-1259839998.jpg
  това е заповедта и графика за ловните дни

 2. valo
  December 18th, 2009 at 13:00 | #2

  На 11.12.2009 година е разпратен факс до РУГ със заповед заверените за 2009 година членски карти и билети да важат до 10.01.2010 година (включително).
  Заверяването на членските карти може да стане с печата на ЛРС, тоест не е задължителен стикер от НЛРС-СЛРБ

 3. Коцето
  December 18th, 2009 at 15:27 | #3

  Само че какво ще стане с тези, които ловуват на водоплаващ дивеч. Пак ще се редят на километрични опашки. И защо на първа страница в сайта на ИАГ е публикувано съобщение, че заверката на ловните билети за 2010 ще започне от 10.12.2009г. Тъкмо си помислих, че някой в милата ни държавна администрация най-сетне е започнал да мисли, а то се оказа илюзия.

 1. No trackbacks yet.