Archive

Archive for December, 2009

Презаверка на ловните билети

December 11th, 2009 No comments

Ето какво намерих на сайта на Изпълнителна агенция по горите:

УВАЖАЕМИ ЛОВЦИ,

Във връзка с чл. 23, ал. 4 от ППЗЛОД Ви информираме, че презаверката на ловните билети за календарната 2010г. ще започне от 10.12.2009г. в Държавните горски и ловни стопанства.

Дата на обявата: 09.12.2009г.

http://www.nug.bg/cgi-bin/more.cgi?Unit=News&lng=bg&id=697

Categories: Лов Tags:

Заплащане на членския внос

December 5th, 2009 3 comments

От 07 Декември 2009г. започва заплащането на членския внос за 2010г. Сумата остава непроменена спрямо миналата година – 30 лева. При заплащане на членския внос се внася и такса за стопанисване на дивеча (чл.65б ал.1 от ППЗЛОД), която въпреки слуховете за драстично увеличение спрямо миналия сезон, си остава 50 лева. Ако трябва да обобщя, всеки от нас трябва да си приготви 80 лева, който да внесе в офиса на Сдружението при Сашо Борисов до 28 февруари 2010г. След изтичане на срока всеки, който не е заплатил горепосочените такси подлежи на отписване от състава на Сдружението, като подновяването на членството може да стане, чрез ново кандидатстване и при налични свободни места. Ако сте изпуснали срока по уважителни причини, може да подадете молба до УС и ако тя бъде одобрена срока се увеличава до края на месец Март.

Припомням, че съгласно чл.65б ал.2 от ППЗЛОД лицата на възраст над 65 години, както и инвалидите заплащат 50 на сто от членския внос и годишната такса за стопанисване на дивеча.

Съгласно последните промени в ЗЛОД, срока за групов лов на дива свиня се удължава до втората неделя на януари, така че тези от вас, които имат желание да ловуват и през януари трябва да заплатят членския внос и таксата за стопанисване на дивеча до края на Декември, защото това са необходимите условия, за да ви  заверят ловния билет в горското. Разбира се това се отнася и за любителите на лова на водоплаващ дивеч.