Archive

Posts Tagged ‘таксация’

График за провеждане на таксацията през 2016 година

February 6th, 2016 No comments

taksacia 2016

График за провеждане на пролетна таксация и годишни отчетни събрания на дружинките през 2015г

January 29th, 2015 No comments

Колеги, по-долу може да се запознаете с графика за провеждане на пролетната таксация и графика за провеждане на годишните отчетни събрания.

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКСАЦИЯ НА ДИВЕЧА ЗА 2015г.
Дружина Дата на провеждане Отговорник
22 Василовци 14.02.2015 г. Николай Николов
23 Г. Малово 21.02.2015 г. Станимир Станимиров
24 Калотина 01.02.2015 г. Валери Пешев
25 Бърдо 14.02.2015 г. Кирил Зайков
26 гр. Драгоман 07.02.2015 г. Райчо Иванов
27 Вишан 21.02.2015 г. Тома Томов
28 Габер 28.02.2015 г. Пламен Илиев
29 Ялботина 21.02.2015 г. Младен Иванов
30 кв. Драгоман 14.02.2015 г. Златко Якимов
31 Драготинци 21.02.2015 г. Борис Павлов
31А Алдомировци 15.02.2015 г. Тодор Петков
32 Гургулят 21.02.2015 г. Сашо Борисов
33 Сливница 22.02.2015 г. Румен Соколов
34 Делян 14.02.2015 г. Владимир Пантов
39 Божурище 15.02.2015 г. Пламен Величков
40 Храбърско 21.02.2015 г. Николай Спасов
43 Неделище 22.02.2015 г. Петър Костов

 

 

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ ПРЕЗ 2015г.
Дружина Дата на провеждане Отговорник
22 Василовци 21.02.2015 г. Николай Николов
23 Г. Малово 29.03.2015 г. Станимир Станимиров
24 Калотина 14.03.2015 г. Валери Пешев
25 Бърдо 14.03.2015 г. Кирил Зайков
26 гр. Драгоман 21.02.2015 г. Райчо Иванов
27 Вишан 21.03.2015 г. Тома Томов
28 Габер 14.03.2015 г. Пламен Илиев
29 Ялботина 29.03.2015 г. Младен Иванов
30 кв. Драгоман 28.03.2015 г. Златко Якимов
31 Драготинци 21.03.2015 г. Павел Методиев
31А Алдомировци 15.03.2015 г. Тодор Петков
32 Гургулят 14.03.2015 г. Сашо Борисов
33 Сливница 03.03.2015 г. Румен Соколов
34 Делян 21.03.2015 г. Владимир Пантов
39 Божурище 21.03.2015 г. Пламен Величков
40 Храбърско 21.03.2015 г. Николай Спасов
43 Неделище 28.03.2015 г. Петър Костов

График за провеждане на пролетната таксация и годишните събрания за 2014г.

February 2nd, 2014 No comments

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЛЕТНАТА ТАКСАЦИЯ ЗА  ДРУЖИНКИТЕ ЧЛЕНУВАЩИ В ЛРД

“СОКОЛ” СЛИВНИЦА

Дружинка

Дата на провеждане

Отговорник

22

Василовци

15.02.2014г.

Николай Николов

23

Г. Малово

08.02.2014г.

Станимир Станимиров

24

Калотина

08.02.2014г.

Валери Пешев

25

Бърдо

22.02.2014г.

Кирил Зайков

26

гр. Драгоман

09.02.2014г.

Райчо Иванов

27

Вишан

22.02.2014г.

Тома Томов

28

Габер

15.02.2014г.

Пламен Илиев

29

Ялботина

15.02.2014г.

Младен Иванов

30

кв. Драгоман

15.02.2014г.

Златко Якимов

31

Драготинци

22.02.2014г.

Павел Методиев

31а

Алдомировци

09.03.2014г.

Тодор Петков

32

Гургулят

15.02.2014г.

Сашо Борисов

33

Сливница

няма информация

Румен Соколов

34

Делян

15.02.2014г.

Владимир Пантов

39

Божурище

15.02.2014г.

Пламен Величков

40

Храбърско

23.03.2014г.

Николай Спасов

43

Неделище

18.02.2014г.

Петър Костов

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ НА ДРУЖИНКИТЕ ЧЛЕНУВАЩИ В ЛРД “СОКОЛ” СЛИВНИЦА

Дружинка

Дата на провеждане

Отговорник

22

Василовци

22.03.2014г.

Николай Николов

23

Г. Малово

22.03.2014г

Станимир Станимиров

24

Калотина

22.03.2014г

Валери Пешев

25

Бърдо

29.03.2014г

Кирил Зайков

26

гр. Драгоман

15.02.2014г

Райчо Иванов

27

Вишан

22.03.2014г

Тома Томов

28

Габер

29.03.2014г

Пламен Илиев

29

Ялботина

29.03.2014г

Младен Иванов

30

кв. Драгоман

29.03.2014г

Златко Якимов

31

Драготинци

29.03.2014г

Павел Методиев

31а

Алдомировци

15.03.2014г

Тодор Петков

32

Гургулят

15.03.2014г

Сашо Борисов

33

Сливница

03.03.2014г

Румен Соколов

34

Делян

15.02.2014г

Владимир Пантов

39

Божурище

22.03.2014г

Пламен Величков

40

Храбърско

15.03.2014г

Николай Спасов

43

Неделище

22.03.2014г

Петър Костов

График за провеждане на таксация на дивеча за 2013г

January 27th, 2013 No comments

А ето го и графика за таксацията

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКСАЦИЯ НА ДИВЕЧА ЗА 2013г.
Дружина Дата на провеждане Отговорник
22 Василовци 23.02.2013 г. Председател
23 Г. Малово 17.02.2013 г. Председател
24 Калотина 03.02.2013 г. Председател
25 Бърдо 02.03.2013 г. Председател
26 гр. Драгоман 02.02.2013 г. Председател
27 Вишан 17.03.2013 г. Председател
28 Габер 17.02.2013 г. Председател
29 Ялботина 24.02.2013 г. Председател
30 кв. Драгоман 09.02.2013 г. Председател
31 Драготинци 17.03.2013 г. Председател
31А Алдомировци 23.03.2013 г. Председател
32 Гургулят 10.02.2013 г. Председател
33 Сливница 09.03.2013 г. Председател
34 Делян 02.02.2013 г. Председател
39 Божурище 23.03.2013 г. Председател
40 Храбърско 16.02.2013 г. Председател
43 Неделище 16.03.2013 г. Председател

 

Categories: Лов Tags: ,