Archive

Posts Tagged ‘график’

График за провеждане на годишно-отчетните събрания през 2017

February 12th, 2017 No comments

График за провеждане на ловните излети за дива свиня през 2015 година

September 28th, 2015 No comments

Grafik 2015

График за провеждане на пролетна таксация и годишни отчетни събрания на дружинките през 2015г

January 29th, 2015 No comments

Колеги, по-долу може да се запознаете с графика за провеждане на пролетната таксация и графика за провеждане на годишните отчетни събрания.

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКСАЦИЯ НА ДИВЕЧА ЗА 2015г.
Дружина Дата на провеждане Отговорник
22 Василовци 14.02.2015 г. Николай Николов
23 Г. Малово 21.02.2015 г. Станимир Станимиров
24 Калотина 01.02.2015 г. Валери Пешев
25 Бърдо 14.02.2015 г. Кирил Зайков
26 гр. Драгоман 07.02.2015 г. Райчо Иванов
27 Вишан 21.02.2015 г. Тома Томов
28 Габер 28.02.2015 г. Пламен Илиев
29 Ялботина 21.02.2015 г. Младен Иванов
30 кв. Драгоман 14.02.2015 г. Златко Якимов
31 Драготинци 21.02.2015 г. Борис Павлов
31А Алдомировци 15.02.2015 г. Тодор Петков
32 Гургулят 21.02.2015 г. Сашо Борисов
33 Сливница 22.02.2015 г. Румен Соколов
34 Делян 14.02.2015 г. Владимир Пантов
39 Божурище 15.02.2015 г. Пламен Величков
40 Храбърско 21.02.2015 г. Николай Спасов
43 Неделище 22.02.2015 г. Петър Костов

 

 

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ ПРЕЗ 2015г.
Дружина Дата на провеждане Отговорник
22 Василовци 21.02.2015 г. Николай Николов
23 Г. Малово 29.03.2015 г. Станимир Станимиров
24 Калотина 14.03.2015 г. Валери Пешев
25 Бърдо 14.03.2015 г. Кирил Зайков
26 гр. Драгоман 21.02.2015 г. Райчо Иванов
27 Вишан 21.03.2015 г. Тома Томов
28 Габер 14.03.2015 г. Пламен Илиев
29 Ялботина 29.03.2015 г. Младен Иванов
30 кв. Драгоман 28.03.2015 г. Златко Якимов
31 Драготинци 21.03.2015 г. Павел Методиев
31А Алдомировци 15.03.2015 г. Тодор Петков
32 Гургулят 14.03.2015 г. Сашо Борисов
33 Сливница 03.03.2015 г. Румен Соколов
34 Делян 21.03.2015 г. Владимир Пантов
39 Божурище 21.03.2015 г. Пламен Величков
40 Храбърско 21.03.2015 г. Николай Спасов
43 Неделище 28.03.2015 г. Петър Костов

График на ловните излети по време на коледните и новогодишни празници

December 10th, 2014 No comments

Ето списък на датите, през който ще се ловува групово на дива свиня до края на календарната 2014 година:

13 декември 2014 г.

14 декември 2014 г.

20 декември 2014 г.

21 декември 2014 г.

24 декември 2014 г.

25 декември 2014 г.

27 декември 2014 г.

28 декември 2014 г.

През януари 2015 г групов лов на дива свиня ще се провежда на :

01 януари 2015 г.

03 януари 2015 г.

04 януари 2015 г.

10 януари 2015 г.

11 януари 2015 г.

 

График за провеждане на пролетната таксация и годишните събрания за 2014г.

February 2nd, 2014 No comments

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЛЕТНАТА ТАКСАЦИЯ ЗА  ДРУЖИНКИТЕ ЧЛЕНУВАЩИ В ЛРД

“СОКОЛ” СЛИВНИЦА

Дружинка

Дата на провеждане

Отговорник

22

Василовци

15.02.2014г.

Николай Николов

23

Г. Малово

08.02.2014г.

Станимир Станимиров

24

Калотина

08.02.2014г.

Валери Пешев

25

Бърдо

22.02.2014г.

Кирил Зайков

26

гр. Драгоман

09.02.2014г.

Райчо Иванов

27

Вишан

22.02.2014г.

Тома Томов

28

Габер

15.02.2014г.

Пламен Илиев

29

Ялботина

15.02.2014г.

Младен Иванов

30

кв. Драгоман

15.02.2014г.

Златко Якимов

31

Драготинци

22.02.2014г.

Павел Методиев

31а

Алдомировци

09.03.2014г.

Тодор Петков

32

Гургулят

15.02.2014г.

Сашо Борисов

33

Сливница

няма информация

Румен Соколов

34

Делян

15.02.2014г.

Владимир Пантов

39

Божурище

15.02.2014г.

Пламен Величков

40

Храбърско

23.03.2014г.

Николай Спасов

43

Неделище

18.02.2014г.

Петър Костов

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ НА ДРУЖИНКИТЕ ЧЛЕНУВАЩИ В ЛРД “СОКОЛ” СЛИВНИЦА

Дружинка

Дата на провеждане

Отговорник

22

Василовци

22.03.2014г.

Николай Николов

23

Г. Малово

22.03.2014г

Станимир Станимиров

24

Калотина

22.03.2014г

Валери Пешев

25

Бърдо

29.03.2014г

Кирил Зайков

26

гр. Драгоман

15.02.2014г

Райчо Иванов

27

Вишан

22.03.2014г

Тома Томов

28

Габер

29.03.2014г

Пламен Илиев

29

Ялботина

29.03.2014г

Младен Иванов

30

кв. Драгоман

29.03.2014г

Златко Якимов

31

Драготинци

29.03.2014г

Павел Методиев

31а

Алдомировци

15.03.2014г

Тодор Петков

32

Гургулят

15.03.2014г

Сашо Борисов

33

Сливница

03.03.2014г

Румен Соколов

34

Делян

15.02.2014г

Владимир Пантов

39

Божурище

22.03.2014г

Пламен Величков

40

Храбърско

15.03.2014г

Николай Спасов

43

Неделище

22.03.2014г

Петър Костов

График за провеждане на ловните излети за дива свиня през сезон 2013-2014

September 17th, 2013 No comments

Grafik lov_2013_2014_site

График за провеждане на таксация на дивеча за 2013г

January 27th, 2013 No comments

А ето го и графика за таксацията

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКСАЦИЯ НА ДИВЕЧА ЗА 2013г.
Дружина Дата на провеждане Отговорник
22 Василовци 23.02.2013 г. Председател
23 Г. Малово 17.02.2013 г. Председател
24 Калотина 03.02.2013 г. Председател
25 Бърдо 02.03.2013 г. Председател
26 гр. Драгоман 02.02.2013 г. Председател
27 Вишан 17.03.2013 г. Председател
28 Габер 17.02.2013 г. Председател
29 Ялботина 24.02.2013 г. Председател
30 кв. Драгоман 09.02.2013 г. Председател
31 Драготинци 17.03.2013 г. Председател
31А Алдомировци 23.03.2013 г. Председател
32 Гургулят 10.02.2013 г. Председател
33 Сливница 09.03.2013 г. Председател
34 Делян 02.02.2013 г. Председател
39 Божурище 23.03.2013 г. Председател
40 Храбърско 16.02.2013 г. Председател
43 Неделище 16.03.2013 г. Председател

 

Categories: Лов Tags: ,

График за провеждане на годишните отчетни събрания през 2013г

January 27th, 2013 No comments

Колеги, тук може да се запознаете с окончателния график за провеждане на годишните събрания по дружинки.

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ
Дружина Дата на провеждане Отговорник Тел. за контакт
22 Василовци 09.02.2013 г. Николай Николов 0888027722
23 Г. Малово 10.03.2013 г. Станимир Станимиров 0894319828
24 Калотина 23.03.2013 г. Валери Пешев 0888954843
25 Бърдо 16.03.2013 г. Кирил Зайков 0887237112
26 гр. Драгоман 03.02.2013 г. Райчо Иванов 0899113448
27 Вишан 23.03.2013 г. Тома Томов 0878321372
28 Габер 24.03.2013 г. Пламен Илиев 0888932773
29 Ялботина 17.03.2013 г. Младен Иванов 0889231209
30 кв. Драгоман 30.03.2013 г. Златко Якимов 0889079797
31 Драготинци 16.03.2013 г. Павел Методиев 0888937916
31А Алдомировци 30.03.2013 г. Тодор Петков 0882002504
32 Гургулят 09.03.2013 г. Сашо Борисов 0897262349
33 Сливница 03.03.2013 г. Румен Соколов 0899522512
34 Делян 24.02.2013 г. Владимир Пантов 0887857887
39 Божурище 23.02.2013 г. Пламен Величков 0879402328
40 Храбърско 02.03.2013 г. Николай Спасов 0887699012
43 Неделище 24.03.2013 г. Петър Костов 0887051000

График за провеждане на ловните излети за дива свиня за сезон 2012/2013г.

September 22nd, 2012 No comments

График за провеждане на ловните излети за дива свиня за сезон 2011-2012

October 6th, 2011 No comments