105 години Ловно-рибарско сдружение “Сокол” гр. Сливница

July 26th, 2015 No comments

ПОКАНА

Управителният съвет на Ловно-рибарско сдружение “Сокол” гр. Сливница, кани всички свой членове, техните семейства и приятели на 01.08.2015 от 10:00 часа на яз. Братушково,  да отпразнуваме заедно 105-та годишнина от създаването на сдружението и националния празник на ловеца.

Общо събрание 2015

April 22nd, 2015 No comments

СДРУЖЕНИЕ “ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО “СОКОЛ” – СЛИВНИЦА”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Управителният съвет на сдружение “Ловно-рибарско дружество “Сокол” – Сливница” на основание член 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.05.2015г. от 10:00 ч. в залата на Общинския съвет – Сливница при следния

дневен ред:

  1. Отчет за дейността на УС и сдружението прз 2014г.
  2. Отчет за дейността на КС през 2014г.
  3. Разглеждане на програмата за развитие на сдружението през 2015г.
  4. Разглеждане бюджета на сдужението за 2015г.
  5. Определяне размера на членския внос за 2016г.
  6. Избор на представител на сдружението за общото събрание на НЛРС – СЛРБ.
  7. Разни.

При липса на кворум на основание член 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 11 часа, на същото място, при същия дневен ред.

График за провеждане на пролетна таксация и годишни отчетни събрания на дружинките през 2015г

January 29th, 2015 No comments

Колеги, по-долу може да се запознаете с графика за провеждане на пролетната таксация и графика за провеждане на годишните отчетни събрания.

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКСАЦИЯ НА ДИВЕЧА ЗА 2015г.
Дружина Дата на провеждане Отговорник
22 Василовци 14.02.2015 г. Николай Николов
23 Г. Малово 21.02.2015 г. Станимир Станимиров
24 Калотина 01.02.2015 г. Валери Пешев
25 Бърдо 14.02.2015 г. Кирил Зайков
26 гр. Драгоман 07.02.2015 г. Райчо Иванов
27 Вишан 21.02.2015 г. Тома Томов
28 Габер 28.02.2015 г. Пламен Илиев
29 Ялботина 21.02.2015 г. Младен Иванов
30 кв. Драгоман 14.02.2015 г. Златко Якимов
31 Драготинци 21.02.2015 г. Борис Павлов
31А Алдомировци 15.02.2015 г. Тодор Петков
32 Гургулят 21.02.2015 г. Сашо Борисов
33 Сливница 22.02.2015 г. Румен Соколов
34 Делян 14.02.2015 г. Владимир Пантов
39 Божурище 15.02.2015 г. Пламен Величков
40 Храбърско 21.02.2015 г. Николай Спасов
43 Неделище 22.02.2015 г. Петър Костов

 

 

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ ПРЕЗ 2015г.
Дружина Дата на провеждане Отговорник
22 Василовци 21.02.2015 г. Николай Николов
23 Г. Малово 29.03.2015 г. Станимир Станимиров
24 Калотина 14.03.2015 г. Валери Пешев
25 Бърдо 14.03.2015 г. Кирил Зайков
26 гр. Драгоман 21.02.2015 г. Райчо Иванов
27 Вишан 21.03.2015 г. Тома Томов
28 Габер 14.03.2015 г. Пламен Илиев
29 Ялботина 29.03.2015 г. Младен Иванов
30 кв. Драгоман 28.03.2015 г. Златко Якимов
31 Драготинци 21.03.2015 г. Павел Методиев
31А Алдомировци 15.03.2015 г. Тодор Петков
32 Гургулят 14.03.2015 г. Сашо Борисов
33 Сливница 03.03.2015 г. Румен Соколов
34 Делян 21.03.2015 г. Владимир Пантов
39 Божурище 21.03.2015 г. Пламен Величков
40 Храбърско 21.03.2015 г. Николай Спасов
43 Неделище 28.03.2015 г. Петър Костов

График на ловните излети по време на коледните и новогодишни празници

December 10th, 2014 No comments

Ето списък на датите, през който ще се ловува групово на дива свиня до края на календарната 2014 година:

13 декември 2014 г.

14 декември 2014 г.

20 декември 2014 г.

21 декември 2014 г.

24 декември 2014 г.

25 декември 2014 г.

27 декември 2014 г.

28 декември 2014 г.

През януари 2015 г групов лов на дива свиня ще се провежда на :

01 януари 2015 г.

03 януари 2015 г.

04 януари 2015 г.

10 януари 2015 г.

11 януари 2015 г.

 

Заповед за откриване на ловен сезон 2014

July 20th, 2014 No comments

Празник на ловеца

July 18th, 2014 No comments

Ръководството на ловно-рибарско сдружение “Сокол” гр. Сливница, има удоволствието да покани всички ловци, риболовци и техните семейства да отпразнуват заедно деня на българския ловец. Празника ще бъде честван на 02. 08.2014 г. от 10:00 часа, на Чепъленския манастир. Сдружението няма възможност да подсигури маси и столове за всички гости, така че Ви молим сами да си ги подсигурите.

Предстоящи ловностопански мероприятия на 33 ЛРД-на “Сливница”

April 6th, 2014 No comments

Колеги, публикувам списък на ловностопанските мероприятия на ЛРД-на “Сливница” одобрени на годишното събрание.

1. Да се изградят 3 бр. вишки. За целта са определени четири дати:

05.04.2014 г.

13.04.2014 г.

19.04.2014 г.

20.04.2014 г.

2. Да бъдат изградени хранилки за яребица – срок от 01.05.2014 до 01.10.2014 г.

3. Да се освежи боята на фургона и да се ремонтира цялата база – срок до 01.10.2014г.

4. Целогодишно подхранване на дивеча.

Карта на 32 ЛСР “Гургулят”

March 8th, 2014 No comments

map_lsr_gurguliat_bulgaria

На вниманието на членовете на ЛРД-на “Гургулят”

February 21st, 2014 No comments

Ръководството на Ловно-рибарска дружина “Гургулят” уведомява своите членове, че на 01.03.2014 г. от 9:00 часа ще се проведе бригада. Целта на бригадта е направа на просеки и разчистване на пътища в местността “Шезуб”. Всеки участник да носи необходимите за целта инструменти – моторни резачки, брадви, вили, ръкавици и т.н. Сборен пункт – пред магазина в с. Гълъбовци.

Важно съобщение

February 13th, 2014 No comments

На 14.02.2014 г. (петък), 18 и 19 02.2014 . (вторник и сряда) поради участие на Управителя на Сружението – Сашо Борисов в семинар, няма да се извършва подновяване на членството.

Напомняме на всички членове, които не са подновили членството си до момента, че могат да направят това до 28.02.2014 г. Ако членството не е подновено в посочения срок, по основателни причини, може да се възползвате от правото за удължаване на срока за заплащане на членския внос до 31.03.2014 г. При незаплащане на членския внос в посочените срокове членството в Сдружението ще бъде прекратено.

Работното време на офиса е от 7:30 до 13:00 часа в делнични дни.

Почивни дни – събота и неделя