Home > Лов, ЛРД -на "Гургулят" > График за провеждане на пролетна таксация и годишни отчетни събрания на дружинките през 2015г

График за провеждане на пролетна таксация и годишни отчетни събрания на дружинките през 2015г

Колеги, по-долу може да се запознаете с графика за провеждане на пролетната таксация и графика за провеждане на годишните отчетни събрания.

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКСАЦИЯ НА ДИВЕЧА ЗА 2015г.
Дружина Дата на провеждане Отговорник
22 Василовци 14.02.2015 г. Николай Николов
23 Г. Малово 21.02.2015 г. Станимир Станимиров
24 Калотина 01.02.2015 г. Валери Пешев
25 Бърдо 14.02.2015 г. Кирил Зайков
26 гр. Драгоман 07.02.2015 г. Райчо Иванов
27 Вишан 21.02.2015 г. Тома Томов
28 Габер 28.02.2015 г. Пламен Илиев
29 Ялботина 21.02.2015 г. Младен Иванов
30 кв. Драгоман 14.02.2015 г. Златко Якимов
31 Драготинци 21.02.2015 г. Борис Павлов
31А Алдомировци 15.02.2015 г. Тодор Петков
32 Гургулят 21.02.2015 г. Сашо Борисов
33 Сливница 22.02.2015 г. Румен Соколов
34 Делян 14.02.2015 г. Владимир Пантов
39 Божурище 15.02.2015 г. Пламен Величков
40 Храбърско 21.02.2015 г. Николай Спасов
43 Неделище 22.02.2015 г. Петър Костов

 

 

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ ПРЕЗ 2015г.
Дружина Дата на провеждане Отговорник
22 Василовци 21.02.2015 г. Николай Николов
23 Г. Малово 29.03.2015 г. Станимир Станимиров
24 Калотина 14.03.2015 г. Валери Пешев
25 Бърдо 14.03.2015 г. Кирил Зайков
26 гр. Драгоман 21.02.2015 г. Райчо Иванов
27 Вишан 21.03.2015 г. Тома Томов
28 Габер 14.03.2015 г. Пламен Илиев
29 Ялботина 29.03.2015 г. Младен Иванов
30 кв. Драгоман 28.03.2015 г. Златко Якимов
31 Драготинци 21.03.2015 г. Павел Методиев
31А Алдомировци 15.03.2015 г. Тодор Петков
32 Гургулят 14.03.2015 г. Сашо Борисов
33 Сливница 03.03.2015 г. Румен Соколов
34 Делян 21.03.2015 г. Владимир Пантов
39 Божурище 21.03.2015 г. Пламен Величков
40 Храбърско 21.03.2015 г. Николай Спасов
43 Неделище 28.03.2015 г. Петър Костов
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.