Home > Лов > График за провеждане на годишните отчетни събрания през 2013г

График за провеждане на годишните отчетни събрания през 2013г

Колеги, тук може да се запознаете с окончателния график за провеждане на годишните събрания по дружинки.

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ
Дружина Дата на провеждане Отговорник Тел. за контакт
22 Василовци 09.02.2013 г. Николай Николов 0888027722
23 Г. Малово 10.03.2013 г. Станимир Станимиров 0894319828
24 Калотина 23.03.2013 г. Валери Пешев 0888954843
25 Бърдо 16.03.2013 г. Кирил Зайков 0887237112
26 гр. Драгоман 03.02.2013 г. Райчо Иванов 0899113448
27 Вишан 23.03.2013 г. Тома Томов 0878321372
28 Габер 24.03.2013 г. Пламен Илиев 0888932773
29 Ялботина 17.03.2013 г. Младен Иванов 0889231209
30 кв. Драгоман 30.03.2013 г. Златко Якимов 0889079797
31 Драготинци 16.03.2013 г. Павел Методиев 0888937916
31А Алдомировци 30.03.2013 г. Тодор Петков 0882002504
32 Гургулят 09.03.2013 г. Сашо Борисов 0897262349
33 Сливница 03.03.2013 г. Румен Соколов 0899522512
34 Делян 24.02.2013 г. Владимир Пантов 0887857887
39 Божурище 23.02.2013 г. Пламен Величков 0879402328
40 Храбърско 02.03.2013 г. Николай Спасов 0887699012
43 Неделище 24.03.2013 г. Петър Костов 0887051000
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.